Hra skákajúci jacko

 20%  80%

Hrať

skákajúci jacko

Pomôžte zhromaždiť všetky deti roztrúsené na javisku, ale vyhnite sa fotografovaniu s nimi, aby ste predišli nedorozumeniam.


Riadenie :   FLECHASSPACE