Hra Strojom

 30%  70%

Hrať

Strojom

Presun a pokúsiť sa letieť cez celý stroj bez lisy dotknúť. Zhromažďovať všetky úsmevy môžete.


Riadenie :   RATON