Hra Spolupráca 2

 30%  70%

Hrať

Spolupráca 2

2.112 Druhá epizóda spolupráca sa stáva ešte viac násilia. Výbušná a bodovací systém, ktorý odmeňuje neplytvajú ani guľku.


Riadenie :   RATON