Hra Dune tepanie v Dubaj

 0%  100%

Hrať

Dune tepanie v Dubaj

Ste na kontrol quad a musí letieť cez ťažkých púštnych dún Dubaja. Získajte až do cieľa do ďalšej úrovne. Choďte opatrne, ale dávať pozor na počasie, alebo nie tam včas.


Riadenie :   FLECHASSPACE